Lov om tros- og livssynssamfunn

Fra og med første dag i 2021 skal en ny lov om tros- og livssynssamfunn gjelde. Den vil ta over for loven som før gjaldt for trossamfunn og innskudd til livssynssamfunn.

Endringene består hovedsakelig av at man må ha et visst antall mennesker for å kunne bli godkjent som tros- og livssynssamfunn, samt få økonomisk innskudd og støtte til det samfunnet. I tillegg handler det om fusjonering av tros- og livssynssamfunn, samt et krav om organisasjonsnummer.

Hvor mange må man være?

Hvis man ønsker å bli godkjent og få innskudd i henhold til den siste loven, er man nødt til å være ihvertfall 50 personer som følger disse kriteriene:

● Man har registrert seg selv, eller blitt registrert av foresatte
● Man bor i Norge
● Man besitter ikke et nåværende medlemskap i kirken eller diverse religiøse samfunn med en bestemt trosretning

Denne nye forskriften gjør det tydelig at kun personer som har registrert seg selv, eller har blitt registrert av foresatte, kan gjelde som en av de 50 personene som må være registrert for at et tros- eller livssynssamfunn skal bli offentlig godkjent samt få innskudd. Dette betyr at man må være klar over hvilket valg man tar når man går inn i et slikt samfunn, og at det er noe man selv ønsker.

Fusjonering

I tillegg til denne forskriften vil det også være mulig å fusjonere ulike trossamfunn for å møte de samme kriteriene som nevnt ovenfor, og få de samme godene. Dersom man ønsker advokatbistand til dette, kan vi anbefale Advokatfirma Tingmann – Advokat i Stavanger.

For at personene som melder seg inn i et nytt trossamfunn skal telle med tanke på offentlig godkjenning og innskudd, må dette ha skjedd før slutten av 2020.

De ulike samfunnene tar egne valg med tanke på hvordan man går frem for å registrere nye medlemmer. Herunder må det være en tydelig bekreftelse fra personen det gjelder, den må være gitt muntlig eller skriftlig, aller helst begge deler. Skriftlige måter å gjøre det på er for eksempel å sende meldinger gjennom mobil, mail, eller lignende.

Krav om organisasjonsnummer

Hvis et tros- og livssynssamfunn ønsker å få innskuddet som gjelder i den nye loven, så er administrasjonen nødt til å skaffe seg et organisasjonsnummer. Dette er et krav i henhold med de nye forskriftene.

Om en fusjonering av ulike tros- eller livssynssamfunn gjør at man må oppføres med et unikt organisasjonsnummer eller ikke, avhenger av hvorvidt det oppstår en ny entitet ved fusjoneringen.

Hvis fusjoneringen foregår ved at to eller flere ulike samfunn “forsvinner” og går sammen til en ny helhet, så må man skaffe seg et unikt organisasjonsnummer for å bli godkjent.

Vanligvis tar det omtrent 14 dager å gå gjennom og bekrefte eller avkrefte søknader som blir sendt til Enhetsregisteret. (Hvis søknaden blir sendt fysisk via mail, så vil det mest sannsynlig ta litt lengre tid.) Det samme gjelder for tider med uvanlig stor pågang hos administrasjonen som behandler søknadene.

For de tros- og livssynssamfunnene som trenger et unikt organisasjonsnummer, er det best å levere søknaden om offentlig godkjenning så raskt man kan.

Leave a Comment